Terminy II edycji

Prosimy o przestrzeganie poniższego harmonogramu.

 

Termin Opis
8 sierpnia 2017 Elektroniczne nadesłanie kart zgłoszenia, tematu referatu i rozszerzonego abstraktu (szablon-rozszerzonego-abstraktu-wkzp)
16 sierpnia 2017 Zawiadomienie o przyjęciu propozycji referatu
30 września 2017 Elektroniczne nadesłanie kart zgłoszenia dla biernego udziału w konferencji oraz opcji „Bilet doktorancki”
30 września 2017 Uiszczenie opłaty konferencyjnej
10 października 2017 Wysyłka szczegółowego programu Konferencji
26-27 października 2017 Konferencja naukowa
31 listopada 2017 Przesłanie ostatecznych wersji referatów
15 stycznia 2018 Przesłanie recenzji
15 lutego 2018 Przesłanie poprawionego artykułu