Terminy III edycji

TerminOpis
30 maja
30 czerwca
Elektroniczne nadesłanie kart zgłoszenia, tematu referatu i rozszerzonego abstraktu (szablon-rozszerzonego-abstraktu-wkzp)
1 lipca 2020 Zawiadomienie o przyjęciu propozycji referatu
30 lipca 2020
Uiszczenie opłaty konferencyjnej
30 sierpnia 2020Przesłanie pełnych wersji referatów lub rozszerzonych abstraktów
30 września 2020 Przesłanie recenzji
30 września 2020Wysyłka szczegółowego programu konferencji
30 października 2020 Przesłanie poprawionego referatu lub rozszerzonego abstraktu
24-25 listopada 2020 Konferencja naukowa