Zaproszenie do udziału w V edycji

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”, której hasłem przewodnim jest „Nowe technologie w sektorze publicznym”. Konferencja odbędzie się 1-2 czerwca 2023 r. w Krakowie.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych trendów, koncepcji, modeli, które powstają, aby rozwiązywać problemy społeczne przez działalność w sektorze biznesowym, publicznym i akademickim. Wyrażamy nadzieję, że proponowana tematyka przyczyni się do rozwoju metodologicznego zarządzania publicznego i wzbogaci dostępną wiedzę o możliwościach wykorzystania nowych technologii w sektorze publicznym.

W tej edycji konferencji oferujemy:

  • sesje w języku polskim i angielskim,
  • publikacje w czasopismach patronackich:
  • Journal of Economics and Management (40 pkt wg MNiSW)
  • Journal of Public Governance (dawniej: Zarządzanie Publiczne/Public Governance (40 pkt wg MNiSW).
  • Social Entrepreneurship Review (dawniej: Ekonomia Społeczna/Social Economy) (40 pkt wg MNiSW) (możliwość przedłożenia tekstu w j. polskim).

Organizatorzy:

Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
Kolegium Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej