Zaproszenie do udziału w III edycji

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Pana Profesora wraz ze Współpracownikami do uczestnictwa w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”, której hasłem przewodnim jest „Przedsiębiorczość społeczna, publiczna i akademicka”. Konferencja odbędzie się w formule on-line w dniach 24-25 listopada 2020 r.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych trendów, koncepcji, modeli, które powstają, aby rozwiązywać problemy społeczne przez działalność w sektorze biznesowym, publicznym i akademickim. Wyrażamy nadzieję, że proponowana tematyka przyczyni się do rozwoju metodologicznego zarządzania publicznego i wzbogaci dostępną wiedzę o funkcjonowaniu i wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości społecznej, publicznej i akademickiej.

W tej edycji konferencji oferujemy:

  • możliwość publikacji referatu w serii monograficznej opublikowanej przez wydawnictwo z listy ministerialnej z I poziomu (20 pkt za samodzielny rozdział),
  • specjalne sesje poświęcone omówieniu koncepcji artykułu (tzw. paper development session), w której jest mniejsza liczba wystąpień, ale o dłuższym czasie poświęconym na dyskusję,
  • konkurs na najlepszy referat.

Wydarzenie jest współorganizowane przez Katedrą Zarządzania Organizacjami Publicznymi z Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej.