Zaproszenie do udziału w IV edycji

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”, której hasłem przewodnim jest „Zarządzanie oparte na dowodach”. Konferencja odbędzie się 27-28 października 2021 r.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych trendów, koncepcji, modeli, które powstają, aby rozwiązywać problemy społeczne przez działalność w sektorze biznesowym, publicznym i akademickim. Wyrażamy nadzieję, że proponowana tematyka przyczyni się do rozwoju metodologicznego zarządzania publicznego i wzbogaci dostępną wiedzę o funkcjonowaniu i wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości społeczne, publicznej i akademickiej.

W tej edycji konferencji oferujemy:

  • sesje w języku polskim i angielskim,
  • możliwość publikacji referatu w czasopismach z ministerialnego wykazu: Zarządzanie Publiczne/Public Governance (20pkt) i Ekonomia Społeczna/Social Economy (20pkt) lub jako rozdziału w monografii opublikowanej przez wydawnictwo z listy ministerialnej z I poziomu (20 pkt za samodzielny rozdział).

Mamy nadzieję, że konferencja odbędzie się na terenie kampusu UEK w formie bezpośredniej w wyznaczonym czasie. Jako organizatorzy śledzimy rozwój zdarzeń związanych z sytuacją pandemiczną i będziemy dostosowywać do niej format konferencji.

Organizatorzy:

Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
Kolegium Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej