Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”. Hasłem przewodnim tej edycji są „Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego”.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych trendów, koncepcji, modeli, które powstają, aby rozwiązywać problemy występujące w organizacjach publicznych. Sądzimy, że proponowana tematyka przyczyni się do rozwoju metodologicznego zarządzania publicznego i wzbogaci naszą wiedzę o funkcjonowaniu i doskonaleniu organizacji sektora publicznego.

Oprócz celu naukowego przedstawionego powyżej, naszym zamierzeniem jest, aby ta konferencja była forum wymiany wiedzy i doświadczeń między praktykami a naukowcami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem publicznym. Liczymy na to, że powiązanie nauki z praktyką pozwoli na wykorzystanie potencjalnych możliwości w kreowaniu projektów badawczych dostosowanych do potrzeb organizacji działających w sferze publicznej.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-15 października 2016 r. w Dobczycach k. Krakowa.

Patronat honorowy nad Konferencją objął Pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego.