Rada Programowa V edycji

Honorowy Przewodniczący

prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Wyższa Szkoła Biznesu w Gdańsku

Skład Rady Programowej

prof. UJ dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Marek Ćwiklicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jarosław Karpacz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Barbara Kożuch, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. PŚ dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Politechnika Śląska

prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki

prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UJ dr hab. Jolanta Perek-Białas, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr Zhanna Poplavska, Lviv Polytechnic National University

prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Społeczna Akademia Nauk

prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UG dr hab. Jarosław Waśniewski, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Ewa Wanda Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach