Rada Programowa

Honorowy Przewodniczący

prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Wyższa Szkoła Biznesu w Gdańsku

Skład Rady Programowej

prof. UJ dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Marek Ćwiklicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jarosław Karpacz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Barbara Kożuch, Uniwersytet Jagielloński

prof. PŚ dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Politechnika Śląska

prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki

prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UJ dr hab. Jolanta Perek-Białas, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr Zhanna Poplavska, Lviv Polytechnic National University

prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UG dr hab. Jarosław Waśniewski, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Ewa Wanda Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach