Kontakt

Sprawy merytoryczne (referaty, publikacje itp.)

prof. dr hab. Marek Ćwiklicki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel. +48 12-2935963, fax. +48-122935051
e-mail: koncepcje@uek.krakow.pl
e-mail: marek.cwiklicki@uek.krakow.pl
www.koncepcje.uek.krakow.pl

Sprawy organizacyjne (obsługa zgłoszeń, itp.)
mgr Dorota Bentke

e-mail: koncepcje@uek.krakow.pl

Sprawy finansowe (faktury z tytułu opłaty konferencyjnej)
Monika Kozyra
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
tel. 12 423 76 05
e-mail: monika.kozyra@fundacjagap.pl