Terminy V Edycji

Kalendarium konferencji

Termin Opis
11 maja Elektroniczne nadesłanie kart zgłoszenia i abstraktu (szablon abstraktu)
TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 11 MAJA
12 maja 2023 Zawiadomienie o przyjęciu propozycji referatu
17 maja 2023 Uiszczenie opłaty konferencyjnej
18 maja 2023 Wysyłka szczegółowego programu konferencji
1–2 czerwca 2023 Konferencja naukowa
30 czerwca Przesłanie ostatecznych wersji referatów do publikacji