Patronaty IV edycji

Honorowy patronat

J.M. Rektor UEK Prof. Stanisław Mazur

Patronaty

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Krakowie

Polska Sieć Zarządzania Publicznego

Urząd Statystyczny w Krakowie

Główny Urząd Statystyczny

Organizację konferencji wspiera Gmina Miasta Kraków 

www.business.krakow.pl 

https://www.facebook.com/BiznesiNaukawKrakowie 

Patronaty czasopism