Komitet Organizacyjny V edycji

prof. dr hab. Marek Ćwiklicki – Przewodniczący

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka — Współprzewodnicząca

dr Wioleta Gałat

mgr Agata Machnik-Pado

mgr Dorota Bentke — sekretarz

mgr Kamila Pilch