Aktualności

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”, której hasłem przewodnim jest „Przedsiębiorczość społeczna, publiczna i akademicka”. Konferencja odbędzie się w formule on-line w dniach 24-25 listopada 2020 r.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych trendów, koncepcji, modeli, które powstają, aby rozwiązywać problemy społeczne przez działalność w sektorze biznesowym, publicznym i akademickim. Wyrażamy nadzieję, że proponowana tematyka przyczyni się do rozwoju metodologicznego zarządzania publicznego i wzbogaci dostępną wiedzę o funkcjonowaniu i wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości społeczne, publicznej i akademickiej.

W tej edycji konferencji oferujemy:

  • możliwość publikacji referatu w serii monograficznej opublikowanej przez wydawnictwo z listy ministerialnej z I poziomu (20 pkt za samodzielny rozdział),
  • specjalne sesje poświęcone omówieniu koncepcji artykułu (tzw. paper development session), w której jest mniejsza liczba wystąpień, ale o dłuższym czasie poświęconym na dyskusję.

Organizatorzy:

Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
Kolegium Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej