Program

1 czerwca 2023
czwartek

9:30–10:00  Rozpoczęcie konferencji

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Rektor UEK
dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK, Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka i prof. dr hab. Marek Ćwiklicki – w imieniu Rady Programowej

10:00–10:45 VII Zjazd Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego / Polska Sieć Zarządzania Publicznego

Jak zachęcać do studiowania zarządzania publicznego? – dyskusja panelowa
Prowadząca: prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Prezentacja podręcznika Zarządzanie publiczne. Perspektywa teorii i praktyki
Prowadzący: prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka i prof. dr hab. Marek Ćwiklicki

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00–12:00 SESJA 1: DANE W SEKTORZE PUBLICZNYM
Prowadząca: dr Agnieszka Pacut
11:00–11:15 dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ
Przywództwo cyfrowe w sektorze publicznym: systematyczny przegląd literatury
11:15–11:30 dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, prof. SGGW
Marka publiczna i publiczny branding – wyniki analizy bibliometrycznej
11:30–11:45 dr Dorota Sikora-Fernandez, prof. dr hab. Danuta Stawasz
Asymetria dostępu do danych publicznych
11:45–12:00 Dyskusja
12:00–13:00 Lunch
13:00–14:00 SESJA 2: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Prowadząca: dr hab. inż.  Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek,  prof. PŚ
13:00–13:15 mgr Dominika Marciniak, dr Karolina Szymaniec-Mlicka, dr Hanna Kelm
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu kryzysowym
13:15–13:30 dr inż. Witold Skomra, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
Zanosi się na rewolucję w publicznym zarządzaniu kryzysowym
13:30–13:45 dr hab. inż.  Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek,  prof. PŚ
Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w budowaniu odporności sieci publicznych – wyniki badań wstępnych
13:45–14:00 dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull, dr Karina Górska-Rożej, dr Wiesław Krzeszowski, dr Marlena Niemiec
Analiza idei społeczeństwa 5.0 w kontekście kształtowania odporności na zagrożenia w społecznościach na poziomie lokalnym
14:00-14:30 Dyskusja
16.30–18.30 Lokalna wycieczka: Krakowski Kazimierz                                            
18.30 Kolacja

 

2 czerwca 2023
piątek

10:00–12:00 SESJA 3: NOWE TECHNOLOGIE W SEKTORZE PUBLICZNYM
Prowadzący: dr Jakub Głowacki
10:00–10:15 mgr Anna Kozak
Wykorzystanie nowych technologii w koprodukcji usług społecznych
10:15–10:30 dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE, mgr Angelika Świtalska
Nowe technologie w logistyce humanitarnej
10:30–10:45 dr hab. Magdalena Zdun, prof. UEK
Kultura gospodarcza 4.0 rewolucji przemysłowej jako aktualny kontekst innowacyjności
10:45-11:00 dr Katarzyna Brożek
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora publicznego
11:00–11:15 dr Dominika Kołodziej
Rozwiązania e-administracji w jednostkach samorządowych w Polsce
11:15–11:45 Dyskusja
12:00–12:15 Zakończenie konferencji


Wydarzenie towarzyszące
2 czerwca, godz. 8.30–16.00

Final conference „Digital Entrepreneurship in Europe”. Project “Teaching Digital Entrepreneurship”

Zapraszamy!