Program szczegółowy IV edycji

Środa, 27.10.2021

 

9:30-10:00  Rozpoczęcie konferencji·        prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Rektor UEK

·        prof. UEK dr hab. Marcina Zawickiego, Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

·       prof. UJ dr hab. Jolanta Perek-Białas, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

·       Agnieszka Szlubowska, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie

·       prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka i prof. dr hab. Marek Ćwiklicki – w imieniu Rady Programowej

10:00-11:00 SESJA 1: Zarządzanie publiczne a dowodyProwadząca: Agnieszka Pacut
10:00-10:15 Dorota JegorowStatystyka publiczna, jako źródło dowodów w politykach publicznych – ograniczenia i wyzwania
10:15-10:30  Karolina Szymaniec-MlickaHealthcare 4.0 w zarządzaniu organizacją publiczną
10:30-10:45 Tomasz PodleśnyŚrodki dowodowe do wykazania wydatków budżetowych w finansowaniu zadań zleconych samorządów terytorialnych
10:45-11:00 Wojciech ŁachowskiZarządzanie danymi w miastach (tbc)
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-12:30 SESJA 2: Zarządzanie publiczne w szpitalachProwadząca: Aldona Frączkiewicz-Wronka
11:30-11:45 Andrzej Zakręcki, Kamil Marczewski, Marcin KostujAnaliza interesariuszy projektu badawczo-rozwojowego firmy Mediprintic sp. z .o.o
11:45-12:00 Beata DetynaWyznaczenie ilościowych celów dla procesów w świetle badania dojrzałości procesowej polskich szpitali
12:00-12:15 Aldona Frączkiewicz-Wronka, Anna KozakUwarunkowania efektywnej koprodukcji usług promocji zdrowia – perspektywa Rad Seniorów
12:15-12:30 Beata DrzazgaUwarunkowania rozwoju usług opieki długoterminowej – zarządzanie oparte na dowodach
12:30-13:30 Przerwa obiadowa

 16. 30 Spacer śladami bohemy krakowskiej. Strój casual

18:30 Kolacja na barce Augusta. Od razu po wycieczce.

 

Czwartek, 28.10.2021

 

9:30-10:30 SESJA 3: Aspekt kosztowy w zarządzaniu opartym na dowodachProwadzący: Wojciech Cieśliński
09:30-09:45 Tomasz Holecki, Maria WęgrzynKoszty społeczne w ochronie zdrowia. Namysł nad pojęciem w kontekście chorób onkologicznych
09:45-10:00 Wojciech CieślińskiSROI – zarządzanie dowodami wpływu społecznego zwrotu z inwestycji
10:00-10:15 Krzysztof Hornicki Ekonomiczne aspekty rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
10:15-10:30  Anna ZienkiewiczSystem informacji zarządczej w pedagogicznych bibliotekach wojewódzkich
10:30-10:45 Przerwa kawowa
10:45-13:00 SESJA 4: Evidence-based for public interest

Prowadzący: Norbert Laurisz

(sesja w języku angielskim)

10:45-11:00 Agata Krukowska-MilerVaccination Management in the Republic of Poland and in Selected Countries
11:00-11:15 Paulina KuberaMechanism-based explanation and theory-building in impact evaluation of public interventions
11:15-11:30  Carsten Steen The Common Good Balance Sheet – A tool for demonstrating company contribution
11:30-11:45 Kamila PilchImage measurement in mix-method approach
12:00-12:15 Zakończenie konferencji
12:15-13:15 Obiad