Tematyka Konferencji

Obszary tematyczne V edycji

Podczas V edycji naszą uwagę koncentrujemy na następujących obszarach tematycznych (choć inne tematy również mogą być uwzględnione):


1. Digitalizacja w sektorze publicznym.
2. Wdrażanie nowych technologii w sektorze publicznym.
3. Wyzwania stosowania nowych technologii w sektorze publicznym.
4. Nowe technologie w relacjach: rząd-obywatel, rząd-biznes, rząd-pracownik, rząd-rząd.
5. Otwarte dane.
6. Bariery wdrażania nowych technologii.
7. E-demokracja i e-partycypacja.
8. Społeczeństwo 5.0.
9. Zarządzanie finansami publicznymi.

Przyjmujemy także referaty dotyczące koncepcji zarządzania publicznego, wykraczające poza wyżej wymienione obszary.