Tematyka Konferencji

Obszary tematyczne III edycji

  1. Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu
  2. Przedsiębiorczość społeczna
  3. Przedsiębiorczość akademicka
  4. Przedsiębiorczość publiczna
  5. Innowacje społeczne
  6. Organizacje hybrydowe
  7. Digitalizacja a przedsiębiorczość społeczna
  8. Współpraca międzysektorowa