Tematyka Konferencji

Obszary tematyczne IV edycji

W IV edycji naszą uwagę koncentrujemy na następujących obszarach tematycznych, choć inne tematy również mogą być uwzględnione:
1. Dowody w politykach publicznych szczebla lokalnego, regionalnego i państwowego
2. Performance management w sektorze publicznym, biznesowym i akademickim.
3. Rola i zakres pomiaru wyników (performance measurement) w zarządzaniu opartym na dowodach.
4. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie oparte na dowodach.
5. Bariery i korzyści stosowania dowodów w podejmowaniu decyzji.
6. Procesy organizacyjne i konfiguracje instytucjonalne wspierające identyfikację i wykorzystanie dowodów.
7. Współpraca międzyorganizacyjna a zarządzanie i polityka oparte na dowodach.

Przyjmujemy także referaty dotyczące innych kwestii niż wyżej wymienione, a dotyczące koncepcji zarządzania publicznego