Publikacje IV edycji

Spośród tekstów pozytywnie zrecenzowanych Rada Naukowa dokona wyboru tekstów do prezentacji podczas obrad.

Wybrane teksty na podstawie oceny jakościowej referatu (rekomendacji recenzentów i decyzji organizatorów) zostaną opublikowane w:

  • numerze tematycznym czasopiśmie patronackim „Zarządzanie Publiczne/Public Governance” (ISSN 1898-3529), ujętym w ministerialnym wykazie czasopism za lata 2019-2021 (20 pkt za samodzielny artykuł). Numer dedykowany zarządzaniu opartym na dowodach w sektorze publicznym. Wymagane jest przetłumaczenie artykułu na język angielski i i przygotowanie tekstu zgodnie z wymogami redakcyjnymi czasopisma,
  • czasopiśmie patronackim „Social Entrepreneurship Review” (dawnej: Ekonomia Społeczna/Social Economy”), ujętym w ministerialnym wykazie czasopism za lata 2019-2021 (20 pkt za samodzielny artykuł. Wymagane jest przetłumaczenie artykułu na język angielski i przygotowanie tekstu zgodnie z wymogami redakcyjnymi czasopisma.