Publikacje

Spośród tekstów pozytywnie zrecenzowanych Rada Naukowa dokona wyboru tekstów do prezentacji podczas obrad.

Wybrane teksty na podstawie oceny jakościowej referatu (rekomendacji recenzentów i decyzji organizatorów) zostaną opublikowane w:

— w serii monograficznej opublikowanej przez wydawnictwo z wykazu poziomu I (20 pkt za rozdział samodzielny) z rokiem wydania 2020,

— czasopiśmie patronackim „Zarządzanie Publiczne/Public Governance” (ISSN 1898-3529), ujętym w ministerialnym wykazie czasopism za lata 2019 (20 pkt za samodzielny artykuł) – maksymalnie 3 artykuły. Wymagane jest przetłumaczenie artykułu na język angielski.