Publikacje IV edycji

Referaty zgłoszone na konferencję zostały opublikowane w formie monografii i/lub artykuły w czasopismach patronackich:

  • Zarządzanie Publiczne/Public Governance” (ISSN 1898-3529), ujętym w ministerialnym wykazie czasopism za lata 2019-2021 (20 pkt za samodzielny artykuł). Numer dedykowany zarządzaniu opartym na dowodach w sektorze publicznym. Wymagane jest przetłumaczenie artykułu na język angielski i i przygotowanie tekstu zgodnie z wymogami redakcyjnymi czasopisma,
  • Social Entrepreneurship Review” (dawnej: Ekonomia Społeczna/Social Economy”), ujętym w ministerialnym wykazie czasopism za lata 2019-2021 (20 pkt za samodzielny artykuł. Wymagane jest przetłumaczenie artykułu na język angielski i przygotowanie tekstu zgodnie z wymogami redakcyjnymi czasopisma.