Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, (dalej jako RODO), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej z siedzibą w Krakowie (31-519), ul. Ks. I. J. Skorupki 22, KRS 0000232184 (dalej także jako Administrator) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej z siedzibą w Krakowie (31-519), ul. Ks. I. J. Skorupki 22, www.fundacjagap.pl, KRS 0000232184.
 2. Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu organizacji IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” (dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora – Art. 6 ust 1, lit. a i lit. f. RODO). 
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisu prawa lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
 6. do momentu odwołania zgody lub upływu okresu niezbędnego do organizacji konferencji, na potrzeby której zgoda została udzielona (w przypadku przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO),
 7. do wygaśnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w przypadku przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku danych udostępnionych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, gdy wynika to z przepisu prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 11. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw możesz się z nami skontaktować:
 12. telefonicznie pod numerem: 12 423 76 05
 13. e-mailowo: biuro@fundacjagap.pl
 14. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej z siedzibą w Krakowie (31-519), ul. Ks. I. J. Skorupki 22, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.