Komitet Organizacyjny I edycji

Skład Komitetu Organizacyjnego I edycji

prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki – Przewodniczący

prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński

prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur

mgr Michał Żabiński

dr inż. Maciej Walczak

dr Angelika Wodecka-Hyjek

mgr Magdalena Sobesto-Wiejak