Komitet Organizacyjny II edycji

Skład Komitetu Organizacyjnego II edycji

prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki – Przewodniczący

prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński

mgr Marzena Wójcik

mgr Michał Żabiński

mgr Magdalena Sobesto-Wiejak