Komitet Organizacyjny IV edycji

prof. dr hab. Marek Ćwiklicki – Przewodniczący

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka — Współprzewodnicząca

mgr Agata Machnik-Pado

dr Agnieszka Pacut

mgr Kamila Pilch

mgr Anna Mirzyńska — sekretarz