Miejsce III edycji

Miejsce konferencji

Konferencja odbywać się będzie w formie wydarzenia on line.