Monografia IV edycja


Współczesne problemy zarządzania opartego na dowodach w sektorze publicznym

Redakcja: Marek Ćwiklicki, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agnieszka Pacut

ISBN 978-83-89410-29-0

Spis treści

Wprowadzenie

Wojciech Cieśliński, Igor Perechuda, Bartłomiej Barczyński

SPOŁECZNA STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI JAKO METODA OCENY REZULTATÓW BADAŃ NAUKOWYCH
(s. 7-23)

Beata Detyna

WYZNACZENIE ILOŚCIOWYCH CELÓW DLA PROCESÓW W ŚWIETLE BADANIA DOJRZAŁOŚCI PROCESOWEJ POLSKICH SZPITALI (s. 24-57)

Beata Drzazga

IDENTYFIKACJA WYZWAŃ W ZAKRESIE OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W EUROPIE
(s. 58-78).

Aldona Frączkiewicz-Wronka, Anna Kozak

UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEJ KOPRODUKCJI USŁUG PROMOCJI ZDROWIA – PERSPEKTYWA RAD SENIORÓW
(s. 79-100)

Tomasz Holecki, Maria Węgrzyn

KOSZTY SPOŁECZNE W OCHRONIE ZDROWIA. NAMYSŁ NAD POJĘCIEM W KONTEKŚCIE CHORÓB ONKOLOGICZNYCH
(s. 80-101)

Paweł Kocoń

THE ROLE OF GOVERNANCE IN ENSURING THE MILITARY SECURITY OF THE STATE – FIELDS OF CONFLICT, FIELDS OF COOPERATION (s. 111-119)

Tomasz Podleśny

ŚRODKI DOWODOWE DO WYKAZANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W FINANSOWANIU ZADAŃ ZLECONYCH SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH (s. 120-136)