Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi: 200,00 zł brutto – opłata obejmuje:

    • uczestnictwo w obradach,
    • materiały konferencyjne (zbiór abstraktów),
    • publikacja referatu konferencyjnego (w przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji) w monografii tematycznej,
    • certyfikat uczestnictwa w konferencji.

 Termin opłat

Wpłaty prosimy kierować do dnia 30 lipca 2020 r. na konto:
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej,
Nr rachunku: 84 1050 1445 1000 0022 9253 6303
z dopiskiem: WKZP 3 – Imie i nazwisko uczestnika