Opłaty

Kwota: 550,00 zł brutto 

Opłata obejmuje: 

  • materiały konferencyjne  
  • uczestnictwo w obradach 
  • lunch podczas konferencji i uroczystą kolację  
  • lokalną atrakcję 
  • publikację referatu konferencyjnego w jednym z wybranych czasopism (w przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji) 
  • certyfikat uczestnictwa. 

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji koszty nie będą zwracane, a materiały zostaną przesłane pocztą. 

Dane do przelewu: 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej:
Nr rachunku: 84 1050 1445 1000 0022 9253 6303
z dopiskiem: WKZP4 – Imię i nazwisko uczestnika 

Termin przelewu: 12 maja 2023 r.