Opłaty

Udział w konferencji z publikacją – opłata obejmuje:

 • zestaw konferencyjny (długopis, notatnik, identyfikator, materiały konferencyjne),
 • uczestnictwo w obradach,
 • poczęstunek w trakcie przerw, lunch, uroczysta kolacja,
 • wycieczkę,
 • publikację referatu konferencyjnego (w przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji),
 • certyfikat uczestnictwa.
550,00 zł brutto
Udział w konferencji online z publikacją – Opłata obejmuje:

 • uczestnictwo w obradach,
 • materiały konferencyjne,
 • publikacja referatu konferencyjnego (w przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji),
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji.
200,00 zł brutto
Udział w konferencji online bez publikacji, tylko z wygłoszonym referatem – Opłata obejmuje:

 • uczestnictwo w obradach,
 • materiały konferencyjne,
 • certyfikat uczestnictwa.
100,00 zł brutto

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji koszty nie będą zwracane a materiały zostaną przesłane pocztą.

 Termin opłat

Wpłaty prosimy kierować do dnia 30 września 2021 r. na konto:

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej:

Nr rachunku: 84 1050 1445 1000 0022 9253 6303

z dopiskiem: WKZP4 – Imię i nazwisko uczestnika