Publikacje II edycji

Wszystkie zgłoszone referaty na konferencje, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną wydane w 2017 r. w numerze specjalnym kwartalnika „Zarządzanie Publiczne” (ISSN 1898-3529) (14 pkt wg MNiSW).

Konkurs

Podczas konferencji odbędzie się konkurs na najlepszy referat naukowy (original paper, research paper – oparty na wynikach badań empirycznych) i przeglądowy (review paper). Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej kolacji.