Rada Programowa II edycji

Honorowy Przewodniczący

prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański

Skład Rady Programowej

prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Janusz Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Przewodniczący

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Barbara Kożuch, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki

prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. zw dr hab. Eugeniusz Wojciechowski, Uniwersytet Łódzki

prof. PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Politechnika Warszawska