Terminy IV edycji

TerminOpis
31 maja – 1 termin zgłoszeń
30 czerwca – 2 termin zgłoszeń
15 sierpień – 3 termin
Elektroniczne nadesłanie kart zgłoszenia i abstraktu (szablon abstraktu)
15 lipca 2021-
15 sierpień 2021
Zawiadomienie o przyjęciu propozycji referatu
31 sierpnia 2021Przesłanie pełnych wersji referatów
31 sierpnia 2021 Uiszczenie opłaty konferencyjnej
30 września 2021 Przesłanie recenzji
30 września 2021 Wysyłka szczegółowego programu konferencji
15 października 2021 Przesłanie referatów po recenzjach
27-28 października 2021 Konferencja naukowa