Wyniki konkursu I edycji

Wyniki konkursu na najlepszy referat empiryczny i teoretyczny

Zwycięzcy w kategorii referat naukowy (original paper, research paper – oparty na wynikach badań empirycznych)

Wojciech Kowalik, Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury

Zwycięzcy w kategorii: przeglądowy (review paper)

Jan Lichtarski , Dominika Bąk-Grabowska, Zarządzanie publiczne – rozważania o granicach

Nominowani (kategoria najlepszy referat naukowy)

 1. Stanisław Gasik, Główne kierunki reform polskiego państwa
 2. Ewa Glińska, Angażowanie interesariuszy w procesie brandingu miasta – teoria versus praktyka
 3. Katarzyna Krot, Wpływ zaufania do lekarzy na przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów
 4. Aleksandra Pisarska, Jarosław Karpacz, Przesłanki restrukturyzacji jako mechanizmu odnowy strategicznej publicznych szkół wyższych
 5. Anna Świrska, Czynniki determinujące efektywne zarządzanie finansami samorządowymi
 6. Michał Wiśniewski, Marek Kisilowski, Marcin Marczewski, Zasady budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych w publicznym zarządzaniu kryzysowym
 7. Michał Wiśniewski, Teresa Ostrowska, Wyzwania i dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem Infrastruktury krytycznej
 8. Michał Żabiński, Systemy zarządzania jakością w samorządzie lokalnym

Nominowani (kategoria najlepszy referat przeglądowy):

 1. Andrzej Limański, Ireneusz Drabik, Ewolucja roli i znaczenia czynnika ludzkiego w zarządzaniu publicznym
 2. Urszula Kąkol, Marcin Marczewski, Wyniki badań dotyczących metod analizy i oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym
 3. Bogdan Nogalski, Adam Klimek, Usprawnianie funkcjonowania administracji publicznej przy wykorzystaniu instrumentów analizy procesów
 4. Jędrzej Wasiak-Poniatowski, Ocena wykorzystania technologii informacyjnych w komunikacji gmin z klientem
 5. Michał Wiśniewski, Marek Kisilowski, Marcin Marczewski, Zasady budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych w publicznym zarządzaniu kryzysowym
 6. Katarzyna Szczepańska, Model CAF w ocenie zarządzania administracją publiczną
 7. Witold Szumowski, Identyfikacja zasad koncepcji dobrego rządzenia
 8. Maciej Walczak, Doskonalenie procesów w administracji publicznej z zastosowaniem lean government
 9. Magdalena Wiśniewska, Wartość publiczna i zarządzanie wartością publiczną