Zaproszenie do II edycji

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konferencji z cyklu „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” pt. Zarządzanie spółkami komunalnymi.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych trendów, koncepcji, modeli, które powstają, aby rozwiązywać problemy występujące w organizacjach publicznych. Sądzimy, że proponowana tematyka przyczyni się do rozwoju metodologicznego zarządzania publicznego i wzbogaci naszą wiedzę o funkcjonowaniu i doskonaleniu organizacji sektora publicznego.

Oprócz celu naukowego przedstawionego powyżej, naszym zamierzeniem jest, aby ta konferencja była forum wymiany wiedzy i doświadczeń między praktykami a naukowcami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem publicznym. Liczymy na to, że powiązanie nauki z praktyką pozwoli na wykorzystanie potencjalnych możliwości w kreowaniu projektów badawczych dostosowanych do potrzeb organizacji działających w sferze publicznej.

 Tematyka konferencji

W II edycji konferencji naszą uwagę koncentrujemy na zarządzaniu spółkami komunalnymi w poniższych obszarach (opis ich: tu):

  1. Wartość publiczna a przedsiębiorstwa komunalne
  2. Zarządzanie jakością usług
  3. Nowe zarządzanie publiczne a gospodarka komunalna
  4. Współpraca międzysektorowa i przestrzenna
  5. Uwarunkowania zewnętrzne
  6. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe
  7. Normalizacja zarządzania spółkami komunalnymi
  8. Zrównoważony rozwój
  9. Finansowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych
  10. Informatyczne wspomaganie zarządzania w spółkach komunalnych

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r. w Krakowie.

Więcej informacji na jej temat znajduje się w informacjach organizacyjnych oraz w folderze informacyjnym (plik do pobrania).

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy:

 Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Katedra Administracji Publicznej
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katedra Zarządzania Procesowego
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej