Zgłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2023 r. poprzez formularz rejestracyjny

Oprócz zgłoszenia prosimy o przesłanie na adres: koncepcje@uek.krakow.pl osobnego pliku rozszerzonego abstraktu przygotowanego zgodnie z wytycznymi zawartymi w szablonie: Szablon abstraktu.