Monografia I edycji

Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego

Okładka Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego 2016

Tytuł: Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego
Redakcja
: Marek Ćwiklicki, Marek Jabłoński, Stanisław Mazur
Wydawca: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Miejsce wydania: Kraków
Liczba stron: 400
ISBN: 978-83-947017-2-7
Język książki: polski
Oprawa: miękka
Data wydania: 2016

Strona wydawnicza wraz z listą recenzentów (PDF)

Cała książka do pobrania (PDF)

Spis treści (PDF)

Przedmowa
Marek Ćwiklicki, Marek Jabłoński, Stanisław Mazur
13-14
PDF
CZĘŚĆ I. PAŃSTWO I SEKTOR PUBLICZNY
Stanisław Gasik
GŁÓWNE KIERUNKI REFORM POLSKIEGO PAŃSTWA
 17-38
PDF
Stanisław Duchniewicz
INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM PAŃSTWA
 39-49
PDF
CZĘŚĆ II. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Urszula Kąkol, Marek Kisilowski, Grzegorz Kunikowski, Anna Uklańska
DIAGNOZA PLANOWANIA CYWILNEGO W PROCESIE PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH
 53-63
PDF
Urszula Kąkol, Marek Kisilowski, Grzegorz Kunikowski, Anna Uklańska
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE A PLANOWANIE CYWILNE
 65-73
PDF
Urszula Kąkol, Marek Kisilowski, Grzegorz Kunikowski, Anna Uklańska
STAN PLANOWANIA CYWILNEGO W POLSCE
 75-84
PDF
Marek Kisilowski
ASPEKTY PREWENCJI I BEZPIECZEŃSTWA W PUBLICZNYM ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM I LOGISTYCE SPOŁECZNEJ
 85-95
PDF
Michał Wiśniewski, Marek Kisilowski, Marcin Marczewski
ZASADY BUDOWY SCENARIUSZY ZDARZEŃ NIEKORZYSTNYCH W PUBLICZNYM ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
97-110
PDF
Michał Wiśniewski, Teresa Ostrowska
WYZWANIA I DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
111-125
PDF
CZĘŚĆ III. SŁUŻBA ZDROWIA
Katarzyna Krot
WPŁYW ZAUFANIA DO LEKARZY NA PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ LEKARSKICH PRZEZ PACJENTÓW
129-140
PDF
Piotr Lenik
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANIA FILOZOFII TQM W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI
 141-148
PDF
CZĘŚĆ IV. TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA
Jędrzej Wasiak-Poniatowski
OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W KOMUNIKACJI GMIN Z KLIENTEM
151-161
PDF
Piotr Czyżyk
CLOUD COMPUTING W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, CZYLI INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO TRADYCYJNYCH METOD ZARZĄDCZYCH NA PRZYKŁADZIE SAMOOCENY I DOSKONALENIA WEDŁUG MODELU CAF
163-175
PDF
CZĘŚĆ V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Arkadiusz Borowiec
BARIERY ROZWOJU INNOWACYJNYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
 179-189
PDF
Krzysztof Zachura
WPŁYW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROZWÓJ EKOINNOWACJI W BRANŻY BUDOWLANEJ
191-207
PDF
CZĘŚĆ VI. FINANSE PUBLICZNE
Konrad Raczkowski
INSTYTUCJONALIZM W PROCESIE ROZWOJU A KSZTAŁTOWANIE STANU FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE
 211-225
PDF
Marzena Piszczek
DETERMINANTY FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY W LATACH 2014-2020
 227-240
PDF
Anna Zienkiewicz, Bartłomiej Bartnik
SPECYFIKA PROCESU BUDŻETOWANIA W JEDNOSTCE SEKTORA PUBLICZNEGO NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
241-257
PDF
CZĘŚĆ VII. ZASOBY LUDZKIE
Andrzej Limański, Ireneusz Drabik
EWOLUCJA ROLI I ZNACZENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM
261-272
PDF
Izabela Różańska-Bińczyk
INNOWACYJNE ZMIANY W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI W WYBRANYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
273-282
PDF
Justyna Smagowicz, Anna Kosieradzka
ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI
283-296
PDF
Agata Austen, Przemysław Banasik, Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska
SIECI W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI – POŻĄDANY MODEL PRZYWÓDZTWA
 297-307
PDF
CZĘŚĆ VIII. DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI
Tomasz Goszczyński, Michał Konopka, Leszek Szczupak
ZASTOSOWANIE INNOWACJI W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI SEKTORA PUBLICZNEGO
 311-323
PDF
Bogdan Gregor, Beata Gotwald-Feja
KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W JST NA PRZYKŁADZIE POWIATÓW
 325-336
PDF
CZĘŚĆ IX. KONCEPCJE I METODY DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA
Bogdan Nogalski, Adam Klimek
USPRAWNIANIE FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY WYKORZYSTANIU INSTRUMENTÓW ANALIZY PROCESÓW
 339-359
PDF
Katarzyna Szczepańska
ZWIĄZKI CAF Z KONCEPCJAMI ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
361-377
PDF
Michał Żabiński
WYKORZYSTANIE ROZWIĄZAŃ DOSKONALĄCYCH JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE LOKALNYM
379-392
PDF